Istoricul Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Cluj-Napoca

 

Pentru a continua lucrarea pastorală făcută cu prisosință în Biserica Calvarea și totodată pentru a răspunde exigențelor pastorale ale vremii, precum și noii situații demografice din Cartierul Mănăștur, la data de 6 mai 1990, s-a pus piatra de temelie pentru noua biserică cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de către Arhiepiscopul de pioasă amintire Teofil Herineanu, împreună cu Episcopul vicar Iustinian Chira Maramureșanul, pe un teren concesionat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, în prezența autorităților orașului, dar și a reprezentanților Bisericilor Romano-Catolice și Reformate.

Cunoscută sub numele „Catedrala din Mănăștur” și închinată eroilor din Revoluția de la 1989, Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a fost începută în anul 1990, prin implicarea preotului paroh Vasile Raus, ca un semn al restaurării demnității Bisericii Ortodoxe, marginalizată în deceniile de comunism. Așa se explică de ce, după acel cuvânt al libertății recâștigate, biserica a fost proiectată la mari dimensiuni.

Proiectul bisericii i se datorează arhitectului Radu Spânu, purtând marca impunătoarei arhitecturi a Catedralei din Cluj, împrumutând totodată și unele detalii arhitecturale ale Catedralei „Sfântul Petru” din Roma. Biserica, cu o lungime de 50 m, o lățime de 38 de m și o înălțime de 62 de m, este construită din beton și cărămidă, având șase turnuri. Partea de rezistență îi aparține inginerului Ștefan Pintea, iar lucrările de zidire au fost realizate de firmele Transilvania SH, Napoca SH, CHLSH și 2 Invest SRL.

La data de 19 iunie 1994, de Praznicul Rusaliilor, demisolul acestei biserici va fi sfințit de către vrednicul de pomenire Arhiepiscop Bartolomeu Anania, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența unui mare număr de credincioși. Demisolul bisericii este împodobit cu pictură în tehnica frescă, lucrare realizată de studenții de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, secția Artă Sacră. După momentul sfințirii demisolului, noua biserică a devenit un important punct religios pentru această zonă a orașului.
În ultimii ani s-a finalizat acoperișul din tablă de cupru, încălzirea prin pardoseală de granit,  s-au efectuat finisaje exterioare și se lucrează la cele interioare, iar în anul 2018 s-a zidit iconostasul, care va fi pictat în tehnica mozaic de către domnul Maxim Viorel cu echipa sa.

Toate aceste lucrări s-au realizat sub coordonarea inteligentă și jertfitoare a preotului paroh Vasile Raus, asistat de ceilalți preoți slujitori, prin susținerea generoasă a Secretariatului de Stat pentru Culte, a Consiliului Local și a Consiliului Județean Cluj, dar și a altor instituții, persoane fizice sau societăți cu capital privat, la care se adaugă dărnicia inimoșilor credincioși din parohie și nu numai.

Sfințirea altarului a avut loc la data de 20 ianuarie 2019 și a fost săvârșită de către ÎPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.
La data de 24 martie 2019 a fost instalat noul părinte paroh Dan Dorian Cismaș. În lucrarea misionară, părintele este ajutat de către părinții slujitori Vasile Bancoș, Nicolae Maja, Radu Onac, precum și de cântăreții bisericești diacon Andrei Stoian și teolog Adrian Hodoroga.