Donează pentru pictura Bisericii (lista cu toți sfinții și scenele)

Donațiile parțiale sau integrale se pot face la pangarul bisericii (de unde se va primi în mod obligatoriu chitanțã) sau în contul bancar al parohiei:
Cont în euro: RO06BTRLEURCRT0090578801
Cont în RON: RO64BTRL01301205905788XX
PAROHIA ORTODOXÃ „SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL” CLUJ-NAPOCA
Str. Primãverii, nr 1A

ALTAR

Maica Domnului cu Pruncul (DONATOR: fam. N. M. și fam. Ioan Stan)

PROOROCI
Sfântul Prooroc Iacov
Sfântul Prooroc Iezechiel
Sfântul Prooroc Moise
Sfântul Prooroc Aron
Sfântul Prooroc Ghedeon
Sfântul Prooroc David (DONATOR: Aurel Bolboacã)
Sfântul Prooroc Solomon
Sfântul Prooroc Ieremia
Sfântul Prooroc Isaia
Sfântul Prooroc Daniel (DONATOR: Constanța Rus)
Sfântul Prooroc Avacum

IERARHI (registrul I)
Sfântul Arhidiacon Evplu – 1.800€
Sfântul Ierarh Dionisie Areopagitul – 660 €
Sfântul Ierarh Ierotei al Atenei – 660 €
Sfântul Ierarh Policarp al Smirnei – 660€
Sfântul Ierarh Ignatie Teoforul – 660€
Sfântul Ierarh Grigorie al Nyssei – 660€
Sfântul Ierarh Gherman al Constantinopolului – 660€
Sfântul Ierarh Silvestru al Romei – 660€
Sfântul Ierarh Ambrozie al Mediolanului – 660€
Sfântul Ierarh Sofronie al Ierusalimului – 660€
Sfântul Ierarh Partenie al Lampsacului – 660€
Sfântul Arhidiacon Roman – 1.800€

IERARHI (registrul II)
Sfântul Arhidiacon Rufin – 1.150€
Sfântul Ierarh Antipa al Pergamului – 480€ (DONATOR: M.B.)
Sfântul Ierarh Ioan Postitorul – 480€ (DONATOR: Leontina Sucalã)
Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul – 480€ (DONATOR: Becea Ramona Ioana)
Sfântul Ierarh Fotie al Constantinopolului – 480€
Sfântul Ierarh Grigorie Palama – 480€ (DONATOR: Roman Ana)
Sfântul Ierarh Marcu Evghenicul – 480€ DONATOR: Hens Ionuț
Sfântul Ierarh Diadoh al Foticeii – 480€
Sfântul Ierarh Sava al Serbiei – 480€
Sfântul Ierarh Tihon din Zadonsk – 480€
Sfântul Ierarh Ignatie Briancianinov – 480€ DONATOR Peter Cosmin Tudor
Sfântul Arhidiacon Aitala – 1.150€

IERARHI ROMÂNI (medalioane)
Sfântul Ierarh Antim Ivireanul
Sfântul Ierarh Grigorie Dascãlul
Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica (DONATOR: Fodor Maria)
Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț
Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș DONATOR: Sergiu Petru Dema
Sfântul Ierarh Ilie Iorest
Sfântul Ierarh Sava Brancovici
Sfântul Ierarh Simion Ștefan
Sfântul Ierarh Iosif Mãrturisitorul
Sfântul Ierarh Andrei Șaguna (DONATOR: Cristina Rebrișorean)

IERARHI (registrul III)
Sfântul Arhidiacon Laurențiu – 1.500€ (DONATOR: Maria Gorcea)
Sfântul Ierarh Ioan cel Milostiv – 960€
Sfântul Ierarh Grigorie Dialogul – 960€
Sfântul Ierarh Iacov ruda Domnului – 850€ DONATOR: Peter Livia și Peter Claudiu Gelu
Sfântul Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei – 850€ (DONATOR: fam. M. N.)
Sfântul Ierarh Grigorie Teologul – 850€ (DONATOR: Giurgiu Gligore și Elena)
Sfântul Ierarh Ioan Gurã de Aur – 1.150€ (DONATOR: Rogozan Ștefana)
Sfântul Ierarh Vasile cel Mare – 1.150€ (DONATOR: Bora Mircea și Dana)
Sfântul Ierarh Atanasie al Alexandriei – 850€
Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei – 850€ (DONATOR: Zaharia Ștefan)
Sfântul Ierarh Chiril al Alexandriei – 850€
Sfântul Ierarh Andrei Criteanul – 960€ (DONATOR: Gligan Maria)
Sfântul Ierarh Nifon al Constantinopolului – 960€ (DONATOR: Bârsan Eugenia și Georgeta)
Sfântul Arhidiacon Ștefan – 1.500€ (DONATOR: C.D.)
Adorarea Sfântului Agneț cu îngeri și heruvimi

PROSCOMIDIAR
Heruvim
Iisus Hristos Arhiereu
Iisus Hristos în mormânt (Pieta)
Viziunea Sfântului Petru din Alexandria
Sfântul Ierarh Ahila
Sfântul Ierarh Alexandru (DONATOR: Jecan Alexandru și Eudochia)
Sfântul Ierarh Clement Romanul
Jertfa lui Avraam

VEȘMÂNTAR
Heruvim
Maica Domnului cu Pruncul (DONATOR: Elisabeta Rus)
Sfântul Ierarh Tihon al Rusiei
Sfântul Ierarh Ioan Maximovici (DONATOR: Crișan Ioan și Firuța)
Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici (DONATOR: Cozma Roxana și Alexandra)
Sfântul Ierarh Nectarie al Eghinei (DONATOR: Fodor Dorina)
Sfântul Ierarh Luca al Crimeii

NAOS

Iisus Hristos Pantocrator, medallion înconjurat de cete îngerești: DONATOR: Ana Vezendan

REGISTRUL SFINȚILOR PROOROCI (12)
Moise
David – DONATOR: Pop Ionuț
Isaia
Iezechiel
Zaharia
Agheu
Iacov
Ioil
Daniel
Ieremia
Solomon
Aron
(urmează un registru decorativ)
Sub registrul de ferestre oarbe, se va picta un rând de sfinți ierarhi.

REGISTRUL SFINȚILOR IERARHI
Meletie al Antiohiei
Iuvenalie al Ierusalimului
Anatolie al Constantinopolului
Eutihie al Constantinopolului
Tarasie al Constantinopolului
Adrian al Romei
Ipolit al Romei
Leon al Romei: DONATOR: Vandici Leontin Codruta

TAVANUL OCTOGONAL (8 scene)
Duminica Tomii
Duminica Slăbănogului
Înjumătățirea-praznicului
Duminica Femeii samarinence
Duminica Orbului
Hristos întrebând pe Petru de trei ori
Îngerul vestind mironosițelor Învierea
Hristos frângând pâinea în Emaus

PATRU SUPRAFEȚE TRINGHIULARE
Sfintul Evanghelist Ioan – DONATOR: R.I.M.
Sfintul Evanghelist Matei – DONATOR: Bodea Mihaela
Sfintul Evanghelist Marcu – DONATOR: R.I.M.
Sfintul Evanghelist Luca – DONATOR: Homan Vasile și Voichița

PANDANTIVI SFERICI (patru grupe de către patru apostoli – dintre cei 70)
Sfinții Apostoli Prohor, Matia, Filip din cei 7 diaconi și Anania
Sfinții Apostoli Sosipatru, Timotei, Tit și Varnava
Sfinții Apostoli Silvan, Filimon, Iustus și Tihic
Sfinții Apostoli Cleopa, Nicanor, Timon și Parmena

PRAZNICELE MARI
Înălțarea Domnului
Bunavestire
Botezul Domnului
Schimbarea la Față
Intrarea în Ierusalim – DONATOR: Florina Vîrlan
Răstignirea Domnului
Învierea Domnului
Pogorârea Duhului Sfânt
Soborul Sfinților Apostoli
Sfânta Mahramă – DONATOR: Jugreștan Ioan și Letiția
Nașterea Domnului – DONATOR: Oniga Maria
Întâmpinarea Domnului
Adormirea Maicii Domnului: – DONATOR: fam. T.N.
Coborârea de pe Cruce
Punerea în mormânt

CICLUL ÎNFRICOȘĂTOARELOR PÃTIMIRI
Hristos – spălând picioarele ucenicilor
Cina cea de Taină
Rugăciunea cea mai presus de fire
Iuda vânzându-L pe Hristos
Anna si Caiafa – judecându-L pe Hristos
Petru – lepădându-se de trei ori de Hristos
Iuda căindu-se și spânzurându-se
Irod – judecându-L pe Hristos
Pilat – spălându-se și hotărând condamnarea lui Iisus
Biciuirea lui Hristos și batjocorirea lui Hristos
Hristos – tras spre răstignire
Îngroparea lui Hristos
Petru și Ioan la mormânt
Hristos – arătându-Se apostolilor în Muntele Galileii.

Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Sfântul Apostol Andrei – ocrotitorul României – DONATOR: Ghiolțan Roxana

Sfinții Împărați Constantin și Elena

SCENE DIN VIAȚA LUI IISUS
Hristos chemându-i pe Petru și Andrei – DONATOR: fam. Vincovici Florin Petru și Andreea
Hristos prefăcând apa în vin
Predica de pe Munte
Trimiterea apostolilor la propovăduire
Hristos vindecând pe mulți bolnavi
Hristos vindecând pe cel paralitic
Învierea fiicei lui Iair
Întreita ispitere a lui Hristos
Iisus eliberând femeia adulteră
Pilda smochinului neroditor
Învierea lui Lazăr
Hristos mâncând cu vameșii
Hristos iscodit de iudei pentru dajdie
Hristos vorbind cu Nicodim
Hristos mustrând pe farisei
Hristos vindecând pe fiica cananeencei
Hristos chemându-l pe Zaheu
Hristos binecuvântând pruncii
Hristos chemându-l pe Matei
Înmulțirea pâinilor
Hristos vindecând pe cel cu mâna uscată
Hristos luând bănuții văduvei
Hristos vindecând doi îndrăciți
Hristos alungând vânzătorii din templu
Hristos vindecând un îndrăcit orb și mut
Hristos vindecând pe sluga sutașului

SFINȚI MUCENICI ROMÂNI
Epictet și Astion
Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel, Montanus preotul și soția sa Maxima
Sava de la Buzău
Iuliu Veteranul
Ioan Valahul
Ioan cel Nou de la Suceava.

Deisis (Iisus Hristos pe tron, având în dreapta pe Maica Domnului, iar în stânga pe Sfântul Ioan Botezătorul) – DONATOR: fam. PMA

Maica Domnului pe tron, înconjurată de doi îngeri

Duminica Tuturor Sfinților
Duminica Sfinților Români
Drepții Ioachim și Ana
Drepții Zaharia și Elisabeta
Sfântul Arhanghel Mihail – DONATOR: Liliac Gheorghe
Sfântul Arhanghel Gavriil
Sfântul Arhanghel Rafail: – DONATOR: Cozma Nina Maria

REGISTRUL SFINȚILOR MUCENICI
Sfinții Mucenici – Isihie, Meletie, Iraclie, Smaragd, Domnos, Evnichie, Valent, Vivian, Claudie, Prisc, Teodul, Ioan, Evtihie, Xantie, Ilian, Sisinie, Chirion, Aghie, Aetie, Flavie, Acachie, Ecdichie, Lisimah, Alexandru, Ilie, Gorgonie, Sfinții 40 de mucenici din Sevastia, Nichita, Andronic, Flor, Lavru, Vichentie, Victor, Evstatie, Procopie, Artemie, Calistrat, Roman, Platon, Adrian, Cosma, Damian

REGISTRUL SFINȚILOR MARI MUCENICI ȘI MUCENIȚE
Dimitrie
Gheorghe – DONATOR: Dinea Cristina
Teodor Tiron
Teodor Stratilat
Mercurie
Mina – DONATOR: Clinciu Angela
Iacov Persul
Pantelimon – DONATOR: Gligan Maria
Ermolae
Martirii Brâncoveni (Constantin Brâncoveanul cu cei patru fii, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, sfetnicul Ianache)
Marina
Eugenia – DONATOR: Tomoș Eugenia
Eufimia
Evdochia – DONATOR: Jecan Alexandru și Eudochia
Irina
Varvara
Ecaterina
Tecla
Chiriachi
Anisia
Agata
Daria
Fotinia
Agnia
Iustina

FEMEILE MIRONOSIȚE
Maria Magdalena
Salomeea
Ioana
Marta și Maria
Natalia
Sofia
Teopista

PRONAOS

Maica Domnului cu Pruncul
Judecata de Apoi
Cel vechi de zile
Hristos pe scaunul de judecată
Râul de foc
Cetele drepților și Raiul
Judecata sufletului
Mâna lui Dumnezeu ținând sufletele drepților
Neamurile și învierea de obște
Imnul acatist
Sfinții strămoși
Deisis cu sfinții apostoli
Martiriul sfinților apostoli
Pilda lucrătorilor ucigași

REGISTRUL SFINȚILOR CUVIOȘI ȘI CUVIOASE
Antonie cel Mare
Teodosie cel Mare
Sava cel Sfințit
Pahomie cel Mare
Eftimie cel Mare
Arsenie cel Mare
Ioan Pustnicul
Simeon cel nebun după Hristos
Serghie de Radonej
Serafim de Sarov
Efrem Sirul
Siluan Athonitul
Sofronie de la Essex
Simeon din Muntele Minunat
Daniel Stâlpnicul
Paisie Aghioritul
Porfirie Cavsocalivitul
Pavel Tebeul
Atanasie Athonitul
Marcu Ascetul
Maxim Mărturisitorul – DONATOR: Vasile Maxim
Ioan Scărarul
Isaac Sirul
Dimitrie Basarabov
Daniil Sihastrul
Paisie de la Neamț
Ioan Iacob de la Neamț
Simeon cel Nou
Luca Stâlpnicul
Sfinții Mărturisitori Năsăudeni Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu
Anastasia Romana
Melania Romana
Eupraxia
Teoctista
Eufrosina
Irina a Hrisovalantului
Domnica
Fevronia
Teofana Împărăteasa
Anghelina a Serbiei
Eufrosina de Suzdal
Parascheva de la Iași – DONATOR: fam. Mois
Teodora de la Sihla
Tatiana de la Craiova
Filofteia de la Curtea de Argeș
Dositeea de la Kitaev
Xenia din Sankt Petersburg
Matroana din Moscova
Alexandra de la Diveevo
Zosima cu Maria Egipteanca
Taisia
Pelaghia
Nona
Olimpiada
Macrina
Emilia
Teodora din Tesalonic
Isidora
Ipomoni

PRIDVOR

Iisus Hristos Emanuel în slavă
Sfântul Prooroc Iacov
Sfântul Prooroc Isaia
Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr
Pilda celui care a făcut nuntă fiului său
Părintele Patriarh
Mitropolitul locului
Ștefan cel Mare
Neagoe Basarab

E mult de citit, apoi de pictat…
Se îngrijește Dumnezeu de toate, cãci El lucreazã prin oamenii Sãi aleși!

Donațiile parțiale sau integrale se pot face la pangarul bisericii (de unde se va primi în mod obligatoriu chitanțã) sau în contul bancar al parohiei:
Cont în euro: RO06BTRLEURCRT0090578801
Cont în RON: RO64BTRL01301205905788XX
PAROHIA ORTODOXÃ „SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL” CLUJ-NAPOCA
Str. Primãverii, nr 1A